Title Image

1-1 COACHING

Styrk dit kendskab til dig selv, så vil du stå stærkere som leder:

Kender du dine værdier som leder? Ved du hvilke elementer, der skal være i spil for at motivere dig? Hvor højt er dit ambitionsniveau? Hvor stor er din stamina? Kender du dine styrker og dine udfordringer? Disse ting er indre overvejelser, som er med til at definere din personlige lederstil, og som kan styrkes og fokuseres under et coaching forløb med Business Coach Annette Jønsson. Se CV her

Adfærden og handlinger, der ligger uden for dig selv, og som har stor betydning for ledelse af dine medarbejdere er fuldstændig lige så vigtige elementer. Det kan være områder som:

Værdsætter du dine medarbejdere? Roser og anerkender du dem, mens andre hører det? Bevarer du overblikket, når der opstår en konflikt? Ved du hvordan dine medarbejdere oplever samarbejdet med dig? Leder du dine medarbejdere med hjernen eller med hjertet? Måske har du fundet balancen? Har du fornemmelse for den enkelte medarbejders ambitioner, styrker og begrænsninger, så virksomheden får deres fulde potentiale i spil?

God ledelse er at skabe resultater gennem andre mennesker. Derfor er det så vigtigt, at du ikke bare kender dig selv, men også besidder den menneskelige forståelse for andre. Desværre er der alt for mange ledere, der gætter, tolker og analyserer sig frem til svarene i stedet for at gå i dialog med deres medarbejdere. Det sidste virker, fordi det er her vi faktatjekker virkeligheden og ikke går med en fornemmelse eller forestilling om et eller andet.

Da alting starter med dig selv, vil 1-1 processen skærpe din selvindsigt, dit mod og din evne til at se egne styrker og udfordringer i øjnene. Et vigtigt udgangspunkt for at kunne se og arbejde med andres.

 

Et Executive Coaching forløb giver indsigt i egen adfærd, tanker og følelser:

Nærvær, anerkendelse, respekt, empati og motivation er bare noget af det, du skal kunne skabe for at fastholde de bedste medarbejdere og selv stå fast. Det er alle egenskaber, der hentes inde fra din egen kerne. Og som ofte betragtes som bløde værdier og af nogle ledere vurderes som unødvendige, men som senere opleves som uundværlige for at komme i mål som en troværdig, tydelig og empatisk leder.

Et executive forløb strækker sig typisk over ca. 3 måneder. Vi mødes første gang for at afstemme forventninger og opdage om, der er kemi og basis for et samarbejde. De følgende 10 sessions vil være en blanding af coaching, sparring og undervisning. Prisen for forløbet er 20.000 excl. moms og betales ved aftalens indgåelse.

Processen har fokus på:

 • din afklaring omkring hvilken vej, du ønsker at gå
 • balancere fornuft og følelser – giv plads til begge dele 
 • skærpet kommunikation og bliv mere tydelig og direkte
 • accept af forskellighed og uenighed – start med selvaccept
 • træd i karakter og stå ved dig selv i dit tempo
 • lyt til dig selv, hvilket gør det nemmere at lytte til andre

Som leder styrkes:

 • selvværdet og lysten til at indgå i relationer/samtaler med medarbejdere
 • ro, overblik og energi privat og på jobbet – life & workbalance
 • forståelsen for egne og dermed medarbejderenes behov/udfordringer
 • modet til at håndtere uenigheder og uklarheder – kommunikér højt 
 • tilliden til at andre kan udføre deres opgaver – mindre kontrol
 • dit nærvær som gør lederrollen nemmere, sjovere og mere autentisk

Vi tilpasser lige netop det forløb, foredrag eller workshop din virksomhed har brug for. Ring og lad os aftale et møde: 20 71 21 22.