• konflikthåndtering uden at miste dig selv og andre
 • at styrke/udvikle handlekraft og selvværd som leder
 • at være i nuet og bruge mavefornemmelsen
 • skærpet kommunikation, så du kommer hurtigere i mål
 • at skabe succes i kontakten til andre ved fx at lytte
 • at opdage din adfærd og skrue på det, der ikke virker 
HVAD HAR DU LÆRT? HVAD VIRKEDE OG HVAD KAN BLIVE BEDRE?

DAG 3:

 • Udveksling af erfaringer, som alle har gjort dig siden sidst
 • Hvad virkede at nye tiltag?
 • Hvad virkede ikke?
 • Skal der reguleres på 1 års planen?
 • Hvilke arbejdspunkter har du fremadrettet?
 • Ønsker du et 1-1 coaching forløb som opfølgning?