Title Image

Leder Cirkel

Leder Cirkel for ledere, der vil endnu mere

Har du behov for at styrke dig selv som leder i et fællesskab med andre ligestillede ledere, så har du muligheden her. Du får et forløb, hvor du lytter, deler og opdager nye sider af dig selv og andre, som du kan gå direkte ud og bruge i dit ledelsesarbejde med mennesker. Jo bedre du kender dig selv – jo bedre en leder vil du være. Uden kendskab til menneskers adfærd, tanker, følelser og handlinger, kommer du på glatis.

Alting starter med dig selv. Så du må styrke dit kendskab til dig selv. Hvorfor gør du, som du gør? Hvad ophidser og hyler dig ud af den? Hvad skal der til for at motivere dig? Og hvordan kan du træne den evne til at håndtere de svære samtaler og konflikter, der uundgåeligt opstår?

‘Det er i kontakten med andre, at vi bliver klogere på os selv og opdager, hvem vi er’

I et netværk med ligesindede ledere fra egen eller andre virksomheder, vil du kunne spejle dig i udfordringer, vilkår og krav til lederskabet, som du selv har inde på livet til daglig.

  • Du får mulighed for at fokusere på, hvor dine styrker og begrænsninger ligger i dit nuværende lederskab.
  • Via accept, sparring og indsigt øges din bevidsthed om, hvor essentielt det er at udleve sit fulde potentiale som leder, mand og menneske.
  • Du opdager, hvor du har svært ved at træde i karakter og få sagt de svære ting.
  • Du træner dine kommunikationsevner og bliver mere tydelig og direkte.
  • Du opdager, at afstanden mellem beslutning og handling bliver kortere, når du har hele din person med og står ved dig selv.

Leder Cirkel som opfølgning:

Hvis du har deltaget i 1-1 Coaching forløb eller i en af vores Kurser, vil du kunne fortsætte processen i en Leder Cirkel. Her kan du intensivere og blive endnu skarpere på dine udfordringer og arbejde videre med de temaer og indsigter, du har fået øje på i processen.